قیمت

قیمت ایزوگام

نکته مهم:قیمت های این لیست ممکن است با توجه به نوسانات مواد اولیه متغیر باشد، لذا برای دریافت قیمت دقیق با واحد فروش شرکت هیرمان تماس بگیرید.

نکته 2: لیست ذیل جهت قیمت فروش ایزوگام درب کارخانه و برای فروش داخلی است.

نکته 3: قیمت ایزوگام جهت صادرات با قیمت های زیر متفاوت می باشد و برای دریافت قیمت ایزوگام برای صادرات با واحد صادرات شرکت ایزوگام هیرمان تماس بگیرید.


نام برند ایزوگامنوع ایزوگامقیمت ایزوگام
ایزوگام سوپرصادراتی هیرمان دلیجانایزوگام دولایه فویل دار وزن 50 کیلوگرم ضخامت 5 میلیمتر واقعیتماس بگیرید
ایزوگام سوپرصادراتی هیرمان دلیجانایزوگام دولایه ساده وزن 50کیلوگرم ضخامت 5 میلیمتر واقعیتماس بگیرید
ایزوگام صادراتی بردین دلیجانایزوگام دولایه فویل دار وزن 42 کیلوگرم ضخامت 4 میلیمتر واقعیتماس بگیرید
ایزوگام صادراتی بردین دلیجانایزوگام دولایه ساده وزن 42 کیلوگرم ضخامت 4 میلیمتر واقعیتماس بگیرید
ایزوگام صادراتی حلزون دلیجانایزوگام دولایه فویل دار وزن 40 کیلوگرم ضخامت 3.5 میلیمتر واقعیتماس بگیرید
ایزوگام صادراتی حلزون دلیجانایزوگام دولایه ساده وزن 40 کیلوگرم ضخامت 3.5 میلیمتر واقعیتماس بگیرید
ایزوگام صادراتی بردین طرح دار دلیجانایزوگام بردین طرح دار وزن 42 کیلوگرم ضخامت 4 میلیمتر واقعیتماس بگیرید

برای اطلاع دقیق تر از قیمت ایزوگام و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید