قیمت
قیمت

قیمت ایزوگام

نکته مهم:قیمت های این لیست ممکن است با توجه به نوسانات مواد اولیه متغیر باشد، لذا برای دریافت قیمت دقیق با واحد فروش شرکت هیرمان تماس بگیرید.

نکته 2: لیست ذیل جهت قیمت فروش ایزوگام درب کارخانه و برای فروش داخلی است.

نکته 3: قیمت ایزوگام جهت صادرات با قیمت های زیر متفاوت می باشد و برای دریافت قیمت ایزوگام برای صادرات با واحد صادرات شرکت ایزوگام هیرمان تماس بگیرید.


نام برند ایزوگام نوع ایزوگام قیمت ایزوگام
ایزوگام سوپرصادراتی هیرمان دلیجان ایزوگام دولایه فویل دار وزن 50 کیلوگرم ضخامت 5 میلیمتر واقعی تماس بگیرید
ایزوگام سوپرصادراتی هیرمان دلیجان ایزوگام دولایه ساده وزن 50کیلوگرم ضخامت 5 میلیمتر واقعی تماس بگیرید
ایزوگام صادراتی بردین دلیجان ایزوگام دولایه فویل دار وزن 42 کیلوگرم ضخامت 4 میلیمتر واقعی تماس بگیرید
ایزوگام صادراتی بردین دلیجان ایزوگام دولایه ساده وزن 42 کیلوگرم ضخامت 4 میلیمتر واقعی تماس بگیرید
ایزوگام صادراتی حلزون دلیجان ایزوگام دولایه فویل دار وزن 40 کیلوگرم ضخامت 3.5 میلیمتر واقعی تماس بگیرید
ایزوگام صادراتی حلزون دلیجان ایزوگام دولایه ساده وزن 40 کیلوگرم ضخامت 3.5 میلیمتر واقعی تماس بگیرید
ایزوگام صادراتی بردین طرح دار دلیجان ایزوگام بردین طرح دار وزن 42 کیلوگرم ضخامت 4 میلیمتر واقعی تماس بگیرید

برای اطلاع دقیق تر و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید