نحوه ثبت سفارش ایزوگام

 • مرحله اول

  تماس با کارشناسان فروش و مشاوره در مورد محصول مورد نیاز

 • مرحله دوم

  انتخاب مناسب ترین ایزوگام از نظر قیمت و کیفیت با توجه به مشاوره کارشناسان

 • مرحله سوم

  دریافت پیش فاکتور از شرکت هیرمان

 • مرحله چهارم

  پرداخت مبلغ پیش فاکتور از طریق مراجعه حضوری به دفتر شرکت یا از طریق غیر حضوری به شماره حساب های قید شده در پیش فاکتور

 • مرحله پنجم

  ارسال بار به محل مورد نظر